Home > Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring

Vul het formulier ‘Gezondheidsverkalring’ in

Wil je praktijkexamen doen voor een autorijbewijs? Dan beoordeelt het CBR of je rijgeschikt bent. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Het CBR stelt je hiervoor een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen staan op het formulier ‘Gezondheidsverklaring’.

Begin op tijd met je aanvraag
De beoordeling van je rijgeschiktheid kan in sommige situaties vier maanden duren. Vul dus ruim (vier maanden) van te voren een gezondheidsverklaring in en stuur deze op.

Direct langs een specialist bij ADHD of ADD of autisme
Heb je vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de gezondheidsverklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD of ADD of autisme? En heb je nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kun je direct, voordat je je gezondheidsverklaring bij ons indient, een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring.

Wat moet je hier voor doen?

Mag ik rijden als…

Wilt u voor u gaat lessen weten of u zou mogen rijden? We hebben een aantal veel voorkomende situaties op een rij gezet. Zo kunt u zien welke regels in uw situatie gelden.

Meer over: Mag ik rijden als…

De gezondheidsverklaring

Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier ‘gezondheidsverklaring’.

Stap 1: vul een gezondheidsverklaring in

Stap 2: Vragen met ja beantwoord?

Ga met uw gezondheidsverklaring naar een arts

Stap 3: Stuur uw gezondheidsverklaring op naar het CBR

Stuur de gezondheidsverklaring, met eventuele informatie van de arts, naar:

CBR
T.a.v. Medische administratie gezondheidsverklaring
Postbus 1062
2280 CB Rijswijk

Wilt u extra informatie meesturen?

Heeft u een brief die uw situatie duidelijker maakt, of een rapport van de medisch specialist? Alle informatie die nuttig is voor de beoordeling door het CBR kunt u meesturen met uw Eigen verklaring.

Iemand anders heeft contact namens u?

Altijd een machtiging nodig.

Wilt u dat iemand anders namens u contact heeft met het CBR over uw Eigen verklaring? Dat kan als u hier toestemming voor geeft via een machtigingsformulier. U kunt ook een telefonische machtiging geven als u, samen met degene die u wilt machtigen, belt met het CBR. Deze machtiging is geldig zolang het gesprek duurt.

Wanneer reactie?

Nadat het CBR uw Eigen verklaring heeft ontvangen, krijgt u zo snel mogelijk schriftelijk reactie. We doen er alles aan binnen vier weken te reageren.

Volg de stand van zaken

Op Mijn CBR ziet u wat de stand van zaken is. U kunt daar zien of het CBR uw Eigen verklaring heeft ontvangen. En of deze in behandeling is.

Soms is aanvullend onderzoek nodig

In sommige situaties heeft het CBR meer informatie nodig. Mogelijk moet u een rijtest doen of aanvullend onderzoek laten doen door een medisch specialist.